Иво Емануилов

Иво Емануилов е юрист, магистър по право на интелектуалната собственост и информационни технологии и научен сътрудник в Католическия университет Льовен (KU Leuven) в Белгия, с тясна специализация и интереси в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и международното въздушно и космическо право.

Работи по белгийски и международни научноизследователски проекти, свързани със защита на личните данни, биометрични данни и управление на самоличността, киберсигурност, безпилотни летателни апарати и авиационна безопасност. Има опит като консултант в областта на защитата на личните данни, защита на потребителите, електронната търговия и др. Изследователските му интереси са концентрирани върху правния режим на защита на личните данни, мрежова и информационна сигурност на критична инфраструктура, публично и частно международно въздушно и космическо право, авиационна безопасност, автономни системи и адаптивен софтуер.