Подходът на изпълнителните и законодателните клонове на ЕС през последните години предизвиква най-вече асоциация с кафкианската идея за адвокат, който изготвя текст от 10 000 думи и го нарича "кратък". Още една любопитна тенденция може да бъде наблюдавана когато става дума за обявяване на силно критикувани решения, които не успяват да спечелят общественото доверие. Неотдавнашен пример и за двете тенденции е приемането на общата декларация за поверителност между ЕС и САЩ, която предполагаемо разисква неразбориите след постановяването на решението „Шремс“.

Финалният текст обещава на гражданите на ЕС и бизнеса „обетованата земя“ на правна сигурност за компании от двете страни на Атлантическия океан, които искат да правят бизнес заедно, "инжектирайки" нова енергия в трансатлантическото партньорство. Крайната цел на новия инструмент е да се гарантира, че трансферът на данни извън ЕС е допустим само ако дадена фирма може да гарантира "по същество еквивалентна" защита и защитата на основните права на Европейския съюз.

Въпреки това, според мен и много други, този текст не изпълнява обещанията си. Защо? Предлагам поне три причини...


Ако ме излъжеш веднъж, срам за теб, ако ме излъжеш втори път - срам за мен

Първо, „щитът“ използва силен политически език в опит да укрепи вярата на гражданите и бизнеса в основните му принципи. Например, в текста, включително в съображенията, се използва думата "здрава" два пъти, думата "гаранция" и нейните производни - 21 пъти, думата "достатъчна" и производните от нея - 5 пъти, а думата "осигурявам" и производни от нея - 57 пъти. Друг любопитен факт е, че по време на пресконференцията на 12 юли може да се чуе поредица от думи и фрази като "огромен потенциал", "споделени ценности", "общи ценности", "крайъгълен камък" и т.н. Проблемът в слуая не е толкова в използването на политически език, ами в това, че цялостната техника на изготвяне се базира на необоснован избор на двусмислен език, когато се очаква точно обратното.

Второ, „щитът“, който предполагаемо следва пътеводната светлина на Съда на ЕС, обещава ниво на защита, което е "по същество еквивалентно" на гарантираното от действащото законодателство на ЕС за защита на данните (съображение 137). Твърдението бързо се оборва от въвеждането на принципа на избор, при който потребителите могат да се откажат (opt-out), ако не искат личната им информация да бъде използвана за цел, която съществено се различава от целта или целите, за които първоначално е била събрана или впоследствие оторизирана от тях (приложение II, II.2.а). В противоречие със системата за включване (opt-in), използвана от законодателството на ЕС и основана на съгласие, „щитът“ отразява нагласа, която "дава на компаниите общо бланкетно позволение за използване на личните данни на всяко лице под слънцето“.

На трето място, „щитът“ въвежда нов юридически актьор, а именно омбудсмана за защитата на личните данни. Тази нова фигура е натоварена с различни функции. Целта й е да гарантира, че отделните жалби са "надлежно разследвани и адресирани" (съображение 117). Освен това в текста се уточнява, че омбудсманът ще бъде "независим от, и по този начин освободен от, инструкциите на Американската разузнавателна общност" (съображение 121) и че този механизъм "гарантира независим надзор и индивидуална защита" (съображение 118). При този широк обхват е учудващо, че на заместник-секретаря ще бъдат възложени задачите на омбудсмана и че цялата конструкция се основава на "ангажимент" на американския държавен секретар да гарантира, че функцията на омбудсмана ще бъде извършена обективно и без никакво неправомерно влияние. Освен пълната липса на яснота по отношение на това какво представлява "неправомерно" влияние (което предполага, че може да има друга категория случаи на "правомерно" влияние), много по-значим въпрос засяга факта, че на извънсъдебен орган е възложено осигуряване на независим надзор и индивидуално обезщетение.


За щитовете и хората

Вероятно малко известната употреба на скутума (от “scutum”, латинската дума за "щит") в Древния Рим е било средство за психологическа война по време на завладяването на Сиракуза. Но щитът служи и като символ на "храбростта, милостта, справедливостта и благочестието" на принцепса (Res Gestae Divi Augusti). Човек може разумно да попита: "Кое точно представлява "щита за поверителност"?

Революционните открития са рядкост. Още повече в правото. "Щита за поверителност" със сигурност е "актуализиране на функциите", но не и необходимото "надстройване" на системата. Ако е тук за постоянно и ако се очаква да бъде спазван от бизнеса, въпросите, останали без отговор, ще трябва да намерят своите отговори колкото се може по-скоро. В противен случай „щита“ рискува да подкопае правната сигурност, което поставя под въпрос основните права на гражданите на ЕС и ефективно призовава връчването на Дамоклиевия меч в ръцете на Съда на ЕС.


Оригиналният текст на публикацията е на английски език. Превод: Вяра Савова
Всички публикации и коментари, част от LIBRe Stories, могат да бъдат цитирани в други сайтове или в статии в печата с отбелязване на авторството, датата на публикуването им и източника (URL адреса на съответната публикация).


лично пространство защита на лични данни Safe Harbour Privacy Shield законодателство Съд на Европейския съюз


message.site-name

България, гр. София, п.к. 1309
ул. "Царибродска" №75

Т: +359 (2) 828 43 16
Ф: +359 (2) 828 43 17
M: +359 (0) 885 038 359
E-mail: office@librestories.eu

Електронното издание LIBRe Stories притежава собствен ISSN 2535-0676. Всички публикации и коментари могат да бъдат цитирани с отбелязване на авторството, датата на публикуване и URL адреса им.

© Всички права запазени. 2016 - 2023, Фондация "ЛИБРе".

Този уеб-сайт се разработва и поддържа от Фондация "ЛИБРe". За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.

Този уебсайт използва „бисквитки“.

Част от „бисквитките“ са необходими за подобряване функционалността на нашия сайт и не могат да бъдат отказани, ако решите да посещавате уебсайта. Други „бисквитки“ се използват за проследяване статистиката на посещаемостта. Ако желаете, може да откажете инсталирането на тези „бисквитки“ на вашето устройство. Повече информация

Отказвам   Приемам