На 16 юни 2017 г., SESAR (the Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) Joint Undertaking) обяви проектa "U-space Blueprint", който определя визията за управление на дронове в ниско полетно ниво. Проектът има за цел да позволи сложни операции с дронове с висока степен на автоматизация във всички операционни среди, особено в градски контекст. Новата визия навежда на мисълта за бъдеще, в което много сложни операции в натовареното въздушно пространство ще бъдат извършвани с мигновени автономни действия на базата на софтуер и сензори... Дали обаче тази нова визия ще изпълни обещанията си да предостави решение, с което да направи възможни мащабни търговски операции с дронове по безопасен и сигурен начин? Какви са предизвикателствата и какъв ще бъде отговорът на правото?


Ръководство на въздушното движение за дронове?

Едно от най-големите предизвикателства, свързани с безопасната интеграция на дронове във въздушното пространство, е осигуряването на надеждни практики за управление на трафика, които да отчитат рисковете за безопасността на екипажа на самолети, други безпилотни летателни устройства, както и имущество на земята и хора. Обща заблуда е, че управлението на трафика на безпилотните самолетни системи (Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM)) е същото като ръководството на въздушното движение (Air Traffic Control (ATC)) за общата гражданска авиация. За разлика от ATC в пилотираната авиация, UTM не зависи от радиокомуникация и радари, а изпълнява функциите си самостоятелно и без човешко участие, разчитайки на софтуер и сензори.


Защо управлението на трафика за дронове е толкова важно?

UTM често се разглежда като възможност за провеждането на така наречените операции "отвъд визуалната линия на зрението" (‘beyond visual line of sight’, BVLOS), т.е. операции, при които въздухоплавателното средство не се пилотира по правилата за визуални полети (visual line of sight‘ - VLOS) през цялото време. При операциите BVLOS или пилотът управлява дистанционно въздухоплавателното средство, използвайки инструменти, намиращи се в отдалечената пилотна станция, или пък то лети напълно автономно.

BVLOS полетите се разглеждат като възможност за много комерсиални приложения на дроновете, като доставка на пакети, инфраструктурни инспекции, картографиране, дистанционно наблюдение и т.н. Настоящата политика спрямо BVLOS полетите в повечето държави-членки на ЕС е ограничителна, като такива полети в много случаи са напълно забранени (както е например в Белгия). В България с изменение от 2014 г. в Наредбата за правилата за полети се предвиди, че полетите на дистанционно управляеми въздухоплавателни средства се провеждат след писмено разрешение на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация в резервирано въздушно пространство. Следователно конкретните условия и изисквания се определят с разрешението на ГД ГВА.

Обещанието за безопасна и автономна UTM система ще позволи на флотилия от дронове да извършва автономни операции извън правилата за визуални полети, което ще доведе до развитието на нови услуги и появата на нови пазари. Добрата политика и правната рамка, гарантираща юридическа сигурност и предвидимост, играят ключова роля в този процес.


Пътят към U-Space Blueprint

Въпреки че Европейският съюз изостава от САЩ по отношение на политическите инициативи за управление на трафика на дронове, през 2016 г. вследствие на Варшавската декларация, Европейската комисия поиска от SESAR да обнови европейската система за управление на въздушното движение (the European ATM Master Plan) и да изготви план за внедряването на U-Space. В резултат на това през юни 2017 г. SESAR публикува своя U-Space blueprint за "безопасното, сигурно и екосъобразно използване на дронове в ниско полетно ниво/в ниско ниво на въздушно пространство ".

U-Space blueprint е политически документ, който очертава визия за бъдещата система на UTM, която ще създаде нови пазарни възможности и ще позволи безопасното интегриране на безпилотни самолети в ниско полетно ниво/в ниско ниво на въздушно пространство за широк спектър от търговски и нетърговски операции.


Какво е U-Space?

U-Space blueprint дефинира U-Space като набор от услуги и процедури, разчитащи на високо ниво на цифровизация и автоматизация на въздушните и наземните функции. U-Space ще предостави връзка между пилотираната авиация, ръководителите на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и ще осигури функционирането на дронове във всички оперативни среди (VLOS и BVLOS), за всички видове мисии, ползватели и категории системи за безпилотни самолети.

U-Space blueprint очертава редица принципи, стоящи в основата на U-Space, като например безопасността като топ приоритет, разрастване, гъвкавост и приспособимост, честен и справедлив достъп до въздушното пространство, както и регулативен подход, основан на риска и изпълнението.

Рамката "U-Space" не е насочена към възпроизвеждане на функцията на контрола на въздушното движение, а към "предоставяне на ключови услуги за организиране на безопасната и ефективна работа на дронове и осигуряването на подходяща връзка с пилотираната авиация, контрола на въздушното движение и съответните власти". Примерите за подобни връзки включват предоставяне на данни, поддържащи услуги за операторите на дронове, проследяване или управление на капацитета. Видовете услуги, които ще бъдат предоставени като част от тази рамка, са групирани в четири основни категории: основни услуги, първоначални услуги, усъвършенствани услуги и пълни услуги.


U-Space услуги

Основните услуги включват електронна регистрация, електронна идентификация и геофенсинг (geofencing).

Първоначалните услуги са насочени към подпомагане на управлението на операциите с дронове и могат да включват планиране и одобрение на полета, проследяване, динамична информация за въздушното пространство, процедурни връзки с управлението на въздушното движение.

Усъвършенстваните услуги ще подпомагат по-сложни операции в гъсти райони, включително управление на капацитета и помощ при разпознаването на конфликти.

Пълните услуги ще предлагат "интегрирана връзка с общата гражданска авиация", с цел да се подпомогнат пълните оперативни възможности на U-Space и да се осигури много високо равнище на автоматизация, свързаност и цифровизация.

U-Space blueprint не задълбава в описанието на детайлите относно това как тези услуги могат да бъдат приложени на практика. Независимо от това, вече можем да се замислим за безбройните политически и правни въпроси на хоризонта... Вижте в продължението какви биха могли да бъдат тези въпроси и какво трябва да вземат предвид нормотворците, за да може U-Space да „полети“.


Оригиналният текст на публикацията е на английски език.
Всички публикации и коментари, част от LIBRe Stories, могат да бъдат цитирани в други сайтове или в статии в печата с отбелязване на авторството, датата на публикуването им и източника (URL адреса на съответната публикация).message.site-name

България, гр. София, п.к. 1309
ул. "Царибродска" №75

Т: +359 (2) 828 43 16
Ф: +359 (2) 828 43 17
M: +359 (0) 885 038 359
E-mail: office@librestories.eu

Електронното издание LIBRe Stories притежава собствен ISSN 2535-0676. Всички публикации и коментари могат да бъдат цитирани с отбелязване на авторството, датата на публикуване и URL адреса им.

© Всички права запазени. 2016 - 2024, Фондация "ЛИБРе".

Този уеб-сайт се разработва и поддържа от Фондация "ЛИБРe". За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.

Този уебсайт използва „бисквитки“.

Част от „бисквитките“ са необходими за подобряване функционалността на нашия сайт и не могат да бъдат отказани, ако решите да посещавате уебсайта. Други „бисквитки“ се използват за проследяване статистиката на посещаемостта. Ако желаете, може да откажете инсталирането на тези „бисквитки“ на вашето устройство. Повече информация

Отказвам   Приемам