26.08.2016

Електронно правосъдие в срокове

от Александра Цветкова

Електронно правосъдие в срокове

Настоящата публикация разглежда в детайли сроковете за въвеждане на нормативни, организационни и технологични мерки за въвеждане на електронно правосъдие и илюстрира последователността на законодателя в тази посока, както и еволюцията на нормите във времето и детайлизацията на конкретните мерки, предложени по (1) проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие“, 2008-2009 г.; (2) Концепцията за електронно правосъдие, 22.11.2012 г.; (3) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, 17.06.2016 г.; и влезли в сила с (4) Закона за съдебната власт (ЗСВ), посл. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 09 август 2016 г.

Прочетете повече

съдебна реформа законодателство закон за съдебната власт процедуални действия в електронна форма електронен подпис електронен документ електронна идентификация електронни дела електронни доказателства информационна система информационни системи в съдебната власт единен портал за електронно правосъдие единна информационна система за съдилищата Висш съдебен съвет регистър на актовете на съдилищата електронно правосъдие


19.08.2016

Електронно правосъдие в норми

от Александра Цветкова

Електронно правосъдие в норми

„Електронното правосъдие отново е на дневен ред – 7 години по-късно“ (LIBRe Stories, 12.08.2016 г.) представи хронологията по приемане на нормативната уредба на електронното правосъдие до обнародването на измененията на Закона за съдебната власт на 09.08.2016 г. Интерес, обаче, представлява да се проследят измененията на правните норми и сроковете за въвеждането им във времето, предвид дългоочакваната реформа в сектора, продължила близо седем години - 2009-2016 г.

Прочетете повече

съдебна реформа законодателство закон за съдебната власт процедуални действия в електронна форма електронен подпис информационни системи в съдебната власт единен портал за електронно правосъдие информационна система електронни доказателства електронни дела електронна идентификация електронен документ регистър на актовете на съдилищата единна информационна система за съдилищата Висш съдебен съвет обмен на електронни дела електронно правосъдие


12.08.2016

Електронното правосъдие отново е на дневен ред – 7 години по-късно

от Александра Цветкова

Електронното правосъдие отново е на дневен ред – 7 години по-късно

На 9 август 2016 г. бяха обнародвани промените в Закона за съдебната власт, окончателно приети от Народното събрание на 27 юли 2016 г. Любопитен факт е, че покрай всички скандали, съпътстващи обсъждането на закона и неговите спорни текстове, на широката публика убягна приемането на разпоредбите, свързани с извършване на удостоверителни изявления, издаване на актове и извършване на всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма. С други думи – нормативната основа за дълго чаканото електронно правосъдие.

Прочетете повече

съдебна реформа закон за съдебната власт процедуални действия в електронна форма електронен подпис информационни системи в съдебната власт единен портал за електронно правосъдие информационна система електронни доказателства електронни дела електронна идентификация електронен документ регистър на актовете на съдилищата единна информационна система за съдилищата Висш съдебен съвет обмен на електронни дела законодателство


message.site-name

България, гр. София, п.к. 1309
ул. "Царибродска" №75

Т: +359 (2) 828 43 16
Ф: +359 (2) 828 43 17
M: +359 (0) 885 038 359
E-mail: office@librestories.eu

Електронното издание LIBRe Stories притежава собствен ISSN 2535-0676. Всички публикации и коментари могат да бъдат цитирани с отбелязване на авторството, датата на публикуване и URL адреса им.

© Всички права запазени. 2016 - 2024, Фондация "ЛИБРе".

Този уеб-сайт се разработва и поддържа от Фондация "ЛИБРe". За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.

Този уебсайт използва „бисквитки“.

Част от „бисквитките“ са необходими за подобряване функционалността на нашия сайт и не могат да бъдат отказани, ако решите да посещавате уебсайта. Други „бисквитки“ се използват за проследяване статистиката на посещаемостта. Ако желаете, може да откажете инсталирането на тези „бисквитки“ на вашето устройство. Повече информация

Отказвам   Приемам