Електронният абонамент за автоматично получаване на информация от електронната платформа LIBRe Stories е достъпен за всеки потребител на платформата без да е необходима изрична регистрация чрез попълване на коректно изписан адрес на електронна поща. Тази услуга се предлага безплатно.

В случай, че изберете да се абонирате за получаване на информация от електронната платформа LIBRe Stories, екипът на LIBRe Stories поема ангажимент да получавате информация за всяка нова публикация директно на посочения от Вас адрес на електронна поща.

Преди да предприемете стъпки да се абонирате за автоматично получаване на информация от електронната платформа LIBRe Stories, Ви съветваме да се запознаете с:

при използването на услугите, предоставяни от Фондация „ЛИБРе“ чрез електронната платформа LIBRe Stories.

В случай, че сте съгласни да получавате информация от електронната платформа LIBRe Stories за всяка нова публикация, молим да въведете коректно изписан адрес на електронната поща, на която желаете да получавате информациятa.

Благодарим Ви за доверието и интереса!