LIBRe Stories е инициатива на Фондация „ЛИБРе“, която има за цел да споделя с широката публика експертни мнения по актуални проблеми в областта на правото на информационните и комуникационните технологии на достъпен език. Проектът стартира през август 2016 г. като експертен блог и за шест месеца прерастна в самостоятелно начинание, което започна да привлича интерес и сред външни за организацията автори.

Чрез електронното издание LIBRe Stories читателите могат да се запознаят с актуални анализи и коментари на утвърдени практици по породени от юридическата практика проблеми, актуални законодателни промени, интересни съдебни решения и непрестанно развиващите се технологии, в направленията:

  • цифрово общество и дигитални права на гражданите,
  • управление на информацията,
  • развитие и защита на интелектуалната собственост в електронното пространство,
  • медии и телекомуникации,
  • защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност,
  • електронно управление,
  • електронно правосъдие,
  • сигурност,

както и да заявят желание да се включат в авторския кръг.

Макар и считани все още за екзотични теми спрямо класическите дискусионни юридически въпроси, всяка от посочените тематични рубрики е доказала своето място и значение и формира съществени елементи от нашето ежедневие през последното десетилетие. Цифровите иновации променят обществото, икономиката и производствените отрасли с безпрецедентни мащаб и скорост. Мобилни и cloud технологии, Big Data и Internet of Things (Интернет на нещата) предлагат невъобразими възможности, носейки растеж, подобряване живота на гражданите и ефективност в много области, включително здравни услуги, транспорт, енергетика, селско стопанство, производство, търговия и публична администрация. Те могат също така да подобрят управленския процес като подпомагат лицата, ангажирани с подготовката и утвърждаването на политики, към вземане на по-ефективни решения и приобщаване на гражданите. Интернет притежава изключителен потенциал за насърчаване на демокрацията, културното многообразие и човешките права като свобода на изразяване и свобода на информация.

Тези промени налагат осмисляне как техният мащаб и скорост въздействат върху клиенти, потребители, граждани и служители, включително и върху тяхната съвкупност в една „цифрова личност“, как те влияят и на социалния и личния живот, образованието, науката, управлението, демокрацията и бизнеса. Фондация „ЛИБРе“ се е посветила на развитието на възможностите и справяне с предизвикателствата в посока на приобщаващо, защитено и устойчиво цифрово общество, което максимално да извлича ползите от Интернет и цифровите технологии, и именно това е фокус и на LIBRe Stories.


Ние постоянно търсим възможности да преведем сложните политики, закони и процедури на достъпен език – така че да бъдат лесни за разбиране и използване; защото вярваме, че всичко, което създаваме трябва да улеснява всекидневието ни и да ни носи свободата да се развиваме като личности и като общество.

Ние се вдъхновяваме от информирани решения, смели действия и думи, изпълнени със значение. Ето защо всеотдайно търсим начини да предадем и надградим наученото.

Ние уважаваме културата на всяка общност и разнообразието от мнения и идеи. Те ни мотивират да бъдем част от тях чрез своите знания, умения и възможности, да ги подпомогнем и дадем своя принос за тяхното развитие към едно добро бъдеще.

LIBRe Stories е израз на търсените от нас промяна и развитие. Станете част от нашите истории!


В случай, че оцените инициативата LIBRe Stories като заслужаваща Вашата подкрепа, ще се радваме да споделите с нас Ваши идеи, редакции, предложения за теми или конкретни текстове, или препоръки. Може да се свържете с екипа на изданието тук.
Публикациите в LIBRe Stories са подредени в тематични рубрики, като се надяваме по този начин да Ви улесним в намирането на статиите от интересуващата Ви материя. Повече информация за всяка една от цитираните рубрики може да намерите на уеб сайта на Фондация „ЛИБРе“ в раздел „Сфери на дейност“.
Всички публикации и коментари могат да бъдат цитирани с отбелязване на авторството, датата на публикуване и URL адреса им.
От 2017 г. електронното издание LIBRe Stories притежава собствен ISSN 2535-0676.