Християн Димов

Християн Димов е студент, специалност “Право” към Софийски университет “Св. Климент Охридски” (2013 г. – към момента). Присъединява се към екипът на Фондация „ЛИБРе“ през юли 2016 г. след като печели второ място в конкурса LIBRe Essay Contest 2016 с есе на тема “Интернет на нещата – овладяване на потенциала и неутрализиране на рисковете”.

Понастоящем интересите и практиката му се концентрират в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии и по-конкретно: неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, електронна търговия, електронни съобщения и информационна сигурност.

Предишният му опит се концентрира в сферите на процесуалното представителство, облигационно и вещно право, в качеството му на стажант в адвокатска кантора „Димитров, Петров и Ко.“ (октомври 2015 – май 2016).