Катерина Йорданова

Катерина Йорданова завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и притежава диплома по английско и европейско право от Университета в Кембридж и магистърска степен по международно и европейско право от Католическия университет в Льовен. Тя е работила за Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и Амнести Интернешънъл. В момента Катерина е научен сътрудник към Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост (CiTiP) в Университета в Льовен.

Основните ѝ интереси са в областта на изкуствения интелект, кибер сигурността, корпоративната социална отговорност и влиянието на новите технологии върху човешките права. Тя е участвала в редица международни конференции и състезания и е и автор на публикации по въпроси на европейското право както и защитата на правата на човека в дигитална среда.

Катерина е победител в LIBRe Essay Contest 2017 на Фондация „ЛИБРе“ с разработката си на тема „Приложимост на международното хуманитарно право в контекста на кибер атака“, след което се присъединява към екипа на организацията, работейки по въпроси в областта на защитата на правата на човека.